/ gatufoto och människor /

Dimmigt

Dimma / Lund / höst